Ιστορίες

Παρασκευή, Απρίλιος 5, 2019 - 12:26

Το έργο «Enhacement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area» με το ακρωνύμιο “Growing Social” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGV-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής…

Περισσότερα
Τρίτη, Απρίλιος 2, 2019 - 13:54

Είναι σημαντικά τα δεδομένα που οδηγούν σταδιακά στην ανάδυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ειδικότερα σημαντικοί παράγοντες είναι 

Περισσότερα
Τρίτη, Απρίλιος 2, 2019 - 13:41

 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα