Дейности

Водещ партньор Гърция

 

Работен пакет 1 Управление и координация на проекта
 • Дейност 1.1.1 Подготвителни дейности
 • Дейност 1.1.2 Управление и координация на проекта
 • Дейност 1.1.3 Срещи по проекта
Работен пакет 2 Комуникация и разпространение
 • Дейност 2.1.1 Комуникационен план
 • Дейност 2.1.2 Печатни информационни материали (Укрепване на социалното предприемачеств)
 • Дейност 2.1.3 Реклама в Мас медии
 • Дейност 2.1.4 Интерактивни обучения за ученици
 • Дейност 2.1.5 Реклама чрез аудиовизуални средства

Работен пакет 3 Механизми за подкрепа на социалното предприемачество
 • Дейност 3.1.1 Мастър план за дейност на местния офис за социално предприемачество
 • Дейност 3.1.2 Дейност на местния офис
 • Дейност 3.1.3 Обучение за дейността на местния офис
 • Дейност 3.1.4 Отворен ден на успешните истории
 • Дейност 3.1.5 Оценка на бизнес планове

Работен пакет 4 Promotion of Social Entrepreneurship in CB area
 • Дейност 4.1.1 Възможности и насоки за нов социални предприятия

Работен пакет 5 Оценка на социалното предприемачество
 • Дейност 5.1.1 Оценка на проекта

 

Партньор 2 Гърция

 

Работен пакет 1 Управление и координация на проекта
 • Дейност 1.2.1 Подготвителни дейности
 • Дейност 1.2.2 Управление на проекта
 • Дейност 1.2.3 Срещи по проекта

Работен пакет 2 Комуникация и разпространение
 • Дейност 2.2.1 Встъпителна конференция
 • Дейност 2.2.2 Печатни информационни материали
 • Дейност 2.2.3 Уебсайт на проекта и реклама чрез социалните медии
 • Дейност 2.2.4 Заключителна конференция

Работен пакет 3 Механизми за подкрепа на социалното предприемачество
 • Дейност 3.2.1 Инкубатор за стартиращи предприятия
 • Дейност 3.2.2 Онлайн интерактивно бюро

Работен пакет 4 Насърчаване на социалното предприемачество в трансграничната област
 • Дейност 4.2.1 Проучване на съществуващите финансови механизми и инструменти за финансиране на социалните предприятия
 • Дейност 4.2.2 Създаване на мрежа от съществуващи частни и публични бизнес инкубатори в подкрепа на създаването на социални предприятия и разпространение на ноу-хау
 • Дейност 4.2.3 Учебен материал
 • Дейност 4.2.4 Обучителни семинари за потенциални социални предприемачи
Работен пакет 5 Оценка на социалното предприемачество
 • Дейност 5.2.1 Оценка на приноса на сектора на социалната икономика за постигане на социално сближаване в Гърция

 

Партньор 4 България

 

Работен пакет 1 Управление и координация на проекта
 • Дейност 1.4.1 Подготвителни дейности
 • Дейност 1.4.2 Управление на проекта
 • Дейност 1.4.3 Срещи по проекта

Работен пакет 2 Комуникация и разпространение
 • Дейност 2.4.1 Принос за изготвяне на комуникационен план
 • Дейност 2.4.2 Печатни информационни материали
 • Дейност 2.4.3 Конференция
 • Дейност 2.4.4 Популяризиране

Работен пакет 3 Механизми за подкрепа на социалното предприемачество
 • Дейност 3.4.1 Master Plan for the Operation of the Local Office for SE & Study on exploring SE model in Bulgaria
 • Дейност 3.4.2 Operation of the Local Office for SE
 • Дейност 3.4.3 Training for operating Local Office
 • Дейност 3.4.4 Evaluation of potential beneficiaries for study visit in Greece
 • Дейност 3.4.5 Study visit in Greece

Работен пакет 4 Насърчаване на социалното предприемачество в трансграничната област
 • Дейност 4.4.1 Opportunities and guidelines for new Ses
 • Дейност 4.4.2 Group of experts for creating educational material
Работен пакет 5 Оценка на социалното предприемачество
 • Дейност 5.4.1 Input for the project evaluation

 

Партньор 5 България

 

Работен пакет 1 Управление и координация на проекта
 • Дейност 1.5.1 Подготвителни дейности
 • Дейност 1.5.2 Управление на проекта
 • Дейност 1.5.3 Работни срещи
 • Дейност 1.5.4 Подготовка на тръжни документи

Работен пакет 2 Комуникация и разпространение
 • Дейност 2.5.1 Принос за изготвяне на интернет страница на проекта
 • Дейност 2.5.2 Информационно видео за социалното предприемачество
 • Дейност 2.5.3 Принтиране на Ръководство за социални предприемачи

Работен пакет 3 Механизми за подкрепа на социалното предприемачество
 • Дейност 3.5.1 Принос към създаването на онлайн интерактивно бюро

Работен пакет 4 Насърчаване на социалното предприемачество в трансграничната област
 • Дейност 4.5.1 Ръководство за добри практики
 • Дейност 4.5.2 Обучителни материали
 • Дейност 4.5.3 Обучителни семинари
 • Дейност 4.5.4 Панаир на мрежата между съществуващи социални предприятия и безработни лица

Работен пакет 5 Оценка на социалното предприемачество
 • Дейност 5.5.1 Проучване на приноса на сектора на социалната икономика в България