Η χρηματοοικονομική διοίκηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ως προς την χρηματοοικονομική τους διοίκηση, με συγκεκριμένα παραδείγματα του ελλαδικού χώρου. Οι βασικοί ορισμοί που θα μας απασχολήσουν αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, την επιχειρηματική φιλανθρωπία, τις κοινωνικές αξίες, τα κίνητρα των εργαζομένων κ.α. Βασισμένοι και σε έρευνες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ήδη εφαρμόζουν την καινοτομία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα διεξάγουμε τα συμπεράσματα μας και θα αντλήσουμε χρήσιμο υλικό για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Από την κ. Ελευθερία Αγαθοπούλου

E-Library: Tag