Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Νέες Μορφές Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Οι μοιραίες αδυναμίες του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του κράτους και του ατόμου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έλκεται στο λεγόμενο τρίτο τομέα για να αντιμετωπίσει σοβαρά κοινωνικά θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων η ανεργία, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός ομάδων, η απειλή της κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και η εκπαίδευση. Υποκαθιστά το κράτος, αντιμετωπίζει τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα καθώς και το θέμα της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος με τη δημιουργία νέων οργανωσιακών σχημάτων όπως είναι οι Κοινωνικές Εταιρείες και το Κοινωνικό Franchise.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν εδώ και 25 χρόνια περίπου σε αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη. Στην Ευρώπη οι Κοινωνικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 10% των εταιρειών, 11εκ εργαζομένους, 5,9% συνολικής απασχόλησης κ 6,7% έμμισθης απασχόλησης στη Μεγάλη Βρετανία το 2006 υπήρχαν 55,000 κοινωνικές εταιρείες απασχολώντας 500.000 εργαζομένους.

Από την κ. Φιόρη Ζαφειροπούλου

E-Library: Tag