Κοινωνική Οικονομία – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η θεματική ενότητα έχει σκοπό να συμβάλει διττά στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Αρχικά, με την παροχή μιας κριτικής ανάλυσης μιας σειράς όρων που αντλούνται από τη δεξαμενή του νεοεισερχόμενου πεδίου της κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι η κοινωνική (ή αλληλέγγυα) επιχειρηματικότητα, ο κοινωνικός επιχειρηματίας, η λογοδοσία των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι ηθικοί επενδυτές. Εν συνεχεία, με την προσφορά των κατάλληλων και επαρκών γνώσεων για μια σειρά θεμάτων θεσμικού πλαισίου, πρακτικών ζητημάτων και εμπειρικών αποτελεσμάτων βασιζόμενα στην εθνική και διεθνή εμπειρία, ώστε να προετοιμάσει ικανά στελέχη για να ανταποκριθούν μελλοντικά στις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας.