Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

H

R

Α

Γ

Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, ως συγκροτημένη απόφαση εφαρμογής, θεσμικά και πολιτικά, εμφανίστηκε στη διάσκεψη κρατών μελών του ΟΟΣΑ τον Ιούνιο του 1998. Σ’ αυτή τη διάσκεψη αποσαφηνίστηκε η πολιτικοοικονομική ουσία και το… Δείτε περισσότερα

Κ

Η θεσμική κατοχύρωση  της κοινωνικής οικονομίας είναι σημαντική για την αναγνώριση αυτού του τομέα, από τρεις πλευρές:

• Η ρητή… Δείτε περισσότερα

π