Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Ε

Η σειρά ενοτήτων συνεταιριστικής κατάρτισης που ακολουθεί, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας CoopStarter 1.0 και 2.0  (Ελληνική έκδοση ιστοσελίδας εδώ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος… Δείτε περισσότερα

Ο

Η κρίση του COVID-19 έχει αποκαλύψει τα τρωτά σημεία των ατόμων, των κοινωνιών και των οικονομιών, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η κρίση απαιτεί ισχυρές αντιδράσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ευθύνη.

Η

Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι στην επιχειρηματικότητα, ειδικά στη μικρομεσαία. Με δεδομένο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επέδειξαν ανθεκτικότητα στην πολυετή οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, διατήρησαν στην πλειονότητά τους τις θέσεις εργασίας και… Δείτε περισσότερα

Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ως προς την χρηματοοικονομική τους διοίκηση, με συγκεκριμένα παραδείγματα του ελλαδικού χώρου. Οι βασικοί ορισμοί που θα μας απασχολήσουν αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις κοινωνικές… Δείτε περισσότερα

Όπως καταδεικνύει η παρούσα μελέτη, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στις ποικίλες μορφές τους (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με πολλούς διαφορετικούς… Δείτε περισσότερα

Δ

Αν μπορούσα να περιγράψω σε μία φράση την εμπειρία μου ως μέλος της κοινότητας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα εν μέσω COVID-19, θα έλεγα ότι είναι μια συνθήκη που θέτει έξοχα υπαρξιακά ερωτήματα προς απάντηση. Ποια είμαι; Πού πάμε (ως ομάδα); Γιατί μας αγνοούν; Είμαστε… Δείτε περισσότερα

Π

Γενικός στόχος της έκθεσης που εκπόνησε το CIRIEC είναι η μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στα 28 κράτη μέλη της.

Κ

Με τον ν. 4019/2011 θεσπίστηκε ένας νέος τομέας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με έμφαση στην παράλληλη εξυπηρέτηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά ορίστηκε ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και η νέα… Δείτε περισσότερα

C

The word entrepreneur originates from the French word, entreprendre, which means “to undertake.” The concept of entrepreneurship has varied meanings.