Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Π

​Είναι κοινά αποδεκτό ότι σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι κρίσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Οι πανδημίες έφερναν αναπόφευκτα εξελίξεις στα συστήματα υγείας, οι πόλεμοι σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις και οι οικονομικές κρίσεις στην ανάπτυξη νέων… Δείτε περισσότερα

Στο πλαίσιο των περιοριστικών συνθηκών που αφορούν την ελληνική οικονομία λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως η ανεργία και η δυσχέρεια στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, μπορούν να αντιμετωπιστούν με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής… Δείτε περισσότερα

G

I strongly believe that today our strong European tradition of social innovation is more needed than ever.

Η

'Εχουμε ταυτίσει την επιχειρηματικότητα με τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό. Τη σύγκρουση για μερίδια αγοράς και την απληστία. «Greed is good» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του αδίστακτου χρηματιστή στην ταινία του 'Ολιβερ Στόουν «Wall Street» στο μακρινό 1987. Μόνο που δεν είναι τέτοιες όλες οι… Δείτε περισσότερα

Τ

Δ

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Στην πράξη… Δείτε περισσότερα

Κ

Αυτή η ενότητα θα παράσχει πρακτικά παραδείγματα επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρηματιών, που προέρχονται κυρίως από διαδικτυακά βίντεο, μέσω των οποίων οι τελευταίοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν μια ποικιλία κοινωνικών ζητημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχια… Δείτε περισσότερα

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ανεξάρτητα από τη μορφή που… Δείτε περισσότερα

W

Social entrepreneurs pave avenues of opportunity for those who would, otherwise, be locked into lives without hope. Learn more about social entrepreneurship and the Skoll World Forum, and hear why their innovations… Δείτε περισσότερα