Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Δ

Το άρθρο αυτό δεν αποσκοπεί στην κριτική για τα λάθη του παρελθόντος. Αντίθετα, φιλοδοξεί να μιλήσει για το μέλλον, για το «δέον γενέσθαι» όχι μόνο μέσα αλλά και μετά την κρίση.

Και αυτό, επειδή ο δημόσιος διάλογος αλλά και σημαντικό μέρος του επίσημου πολιτικού λόγου καθηλώνεται στον «… Δείτε περισσότερα

W

Eπισυνάπτονται οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου.

Β

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απόρροια μιας συνθετικής επίτευξης στόχων και αξιοποίησης μέσων για την ενεργοποίηση πόρων και δυνατοτήτων μιας περιοχής, ώστε να επιτευχθούν οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί με θετικό προσανατολισμό. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού,… Δείτε περισσότερα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας η οποία σαν έννοια κυριαρχεί στον επιχειρηματικό κόσμο και σταδιακά αρχίζει να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως ο υπερκαταναλωτισμός και η τάση για… Δείτε περισσότερα

Η

Ο φετινός Νοέμβριος έχει πλημμυρίσει από επιχειρηματικές εξελίξεις. Οι μεγάλες και υγιείς βιομηχανίες της χώρας μετά από 4,5 χρόνια απραξίας και συντήρησης των δυνάμεων τους, -λόγω των capital controls αλλά και μίας κυβέρνησης που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την επιχειρηματικότητα παρά μόνο να… Δείτε περισσότερα

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, με τον όρο «έγκλημα λευκού κολάρου» (white collar crime) αποκαλούμε τα εγκλήματα στον χώρο των επιχειρήσεων, κυρίως από υψηλόβαθμα στελέχη. Τα συγκεκριμένα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, την αναξιοπιστία των… Δείτε περισσότερα

Κ

Οι μοιραίες αδυναμίες του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του κράτους και του ατόμου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έλκεται στο λεγόμενο τρίτο τομέα για να αντιμετωπίσει σοβαρά κοινωνικά θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων… Δείτε περισσότερα

Με θέμα ‹‹Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Κοινωνική καινοτομία›› στο Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ «Αλέξανδρος», η ομάδα T.O. Pteam από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έστειλε το μήνυμα «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο»(Καντ).

Ο

Ο όρος της κοινωνικής επιχείρησης, παρότι δεν είναι καινούριος, έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια επιχείρηση που ως κύριος σκοπό δεν έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών στόχων, και η οποία έχει την ικανότητα να εισάγει καινοτόμες… Δείτε περισσότερα

S

Entrepreneurship has been the engine propelling much of the growth of the business sector as well as a driving force behind the rapid expansion of the social sector. This article offers a comparative analysis of commercial and social entrepreneurship using a prevailing analytical model from… Δείτε περισσότερα