Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Κ

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα υποστασιοποιείται με τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που είναι και το ζητούμενο της όλης συζήτησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος οικονομικών μορφωμάτων που αναλαμβάνουν επιχειρηματικές… Δείτε περισσότερα

Αυτή την περίοδο, της νέας κρίσης που δημιούργησε ο κορωνοϊός, η κοινωνική οικονομία με τους φορείς της μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και γενικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αναμφίβολα, οι… Δείτε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία έχει να κάνει με την κάλυψη αναγκών που είτε δεν έχουν καλυφθεί είτε μπορούν να καλυφθούν καλύτερα. Εστιάζει σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Έτσι, ακόμα και ως ιδέα, είναι εκ φύσεως ελκυστική.

Σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον, ο ρόλος της και η μελέτη των διαφορετικών μοντέλων των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η παρούσα… Δείτε περισσότερα

Όλες οι οικονομίες, βασίζονται στην απρόσωπη αγοραία συναλλαγή. Το ειδοποιό χαρακτηριστικό της αγοράς , είναι η κυριαρχία της αγοραίας χρηματικής συναλλαγής , η οποία συνεπάγεται την αγοραία και χρηματική πράξη. Αυτό , έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές έννοιες της οικονομίας που ονομάζουμε… Δείτε περισσότερα

S

What do you do if you want to change the world, but you can’t even figure out what people are talking about? First of all, don’t feel bad. The social impact sector has a lot of terms that sound like they all mean the same thing, but it is important to make sure you are using the right one.… Δείτε περισσότερα

Τ

 Έχει γίνει προφανές πια, ότι τα δύο κύρια φαινόμενα που απασχολούν την ανθρωπότητα τα τελευταία 40 έτη,  η καταστροφή του περιβάλλοντος και η συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων δεν μπορούν να αγνοηθούν άλλο. Αυτά τα φαινόμενα μας κατευθύνουν να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο το οποίο ρύθμιζε… Δείτε περισσότερα

Ο

Η παγκόσμια και Ευρωπαϊκή κρίση έφεραν στο προσκήνιο τις αδυναμίες του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος που βασίζεται αποκλειστικά στην επιδίωξη του ατομικού οφέλους και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, σε… Δείτε περισσότερα

Συμβαδίζει η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος; Ερώτημα που μπορεί να συζητηθεί στην τάξη και με την χρήση αληθινής επιχείρησης στην Αυστρία. Βίντεο από το κανάλι Euronews.

W

Μπορεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο εν μέσω κρίσης;

 Διέξοδο εν μέσω οικονομικής κρίσης εκτιμάται ότι μπορούν να προσφέρουν και στην Ελλάδα οι κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά ο δρόμος για… Δείτε περισσότερα