Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Κ

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα θεωρείται κρίσιμη παράμετρος και κατάλληλη πρακτική για την ανακούφιση αρκετών κοινωνικών προβλημάτων που αφενός δεν έχει τη δυνατότητα να επιλύσει το κράτος και αφετέρου ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλίες, αφού τα οικονομικά οφέλη… Δείτε περισσότερα

Από το 2010, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.Όπως επισημαίνει η… Δείτε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη - εργασία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα από την κ. Αντωνία Κουβάτση.

 

Τα περιεχόμενα της παρουσίασης είναι:

* Οι τομείς της οικονομίας: κοινωνική οικονομία 

* Επιχειρηματικότητα Vs Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

* Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα:

Το παρόν άρθρο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων εντός και εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα από έγκλειστους και πρώην έγκλειστους αντίστοιχα. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο δικαίωμα για εργασία για τα άτομα που διαβιούν σε καταστήματα… Δείτε περισσότερα

Τ

Είναι επιχειρηματίες που έχουν στόχο να επιλύσουν κοινωνικά προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Αυτή η ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρηματιών έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόκειται για ανθρώπους ή οργανισμούς που… Δείτε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης και το τελικό περιεχόμενο του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (εφεξής ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα (Ν. 4430/2016). Η ιδέα για την πραγματοποίησή της βασίστηκε σε μια σειρά από λόγους.

Ε

Το αν ο παρόν νόμος είναι στην σωστή κατεύθυνση η όχι μένει να το δείξει ο καιρός και η εφαρμογή του στο μέλλον και στο κατά πόσο θα γίνει κατανοητός από τους ενδιαφερομένους να επιχειρήσουν μέσα από την δημιουργία δομών που θα πληρούν τα κριτήρια αυτού του νόμου.

Π

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις καλύτερες χώρες για επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινωνικά ζητήματα, σύμφωνα με έρευνα ειδικών, η οποία όμως έδειξε ότι το έργο των κοινωνικών επιχειρηματιών παραμένει μυστήριο… Δείτε περισσότερα

Η

Η επικράτηση των νεοκλασικών οικονομικών επέβαλε επί χρόνια μία μηχανική προσέγγιση του φαινομένου της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η αδυναμία της ακριβούς αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσω αυτών των οικονομικών μοντέλων οδηγεί τους οικονομολόγους στην ενσωμάτωση και λήψη υπόψιν νέων… Δείτε περισσότερα