Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Κ

Η κοινωνική οικονομία (social economics) είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, και αποτελεί ξεχωριστό τομέα από αυτόν της ανταγωνιστικής οικονομίας. Είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στο φιλελεύθερο και το σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο, όπου ο οικονομικός και ο κοινωνικός σκοπός συνυπάρχουν.… Δείτε περισσότερα

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ως βασικός κορμός της κοινωνικής οικονομίας, λειτουργεί ως ένας ισχυρός παράγοντας μόχλευσης πλούτου ιδεών, κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και σεβασμού της αξίας της κοινωνίας και κάθε ανθρώπινης μονάδας, μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων… Δείτε περισσότερα

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει το φαινόμενο της Κοινωνικής Οικονομίας ως μίας πλουραλιστικής έννοιας, στους κόλπους της οποίας εντάσσεται η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Θα μελετηθεί η λειτουργία και δράση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με έμφαση στην εξέταση των… Δείτε περισσότερα

Π

Ένα άρθρο του Hellenic News of America

Kλιματική αλλαγή – ευθύνη αλλά και ευκαιρία για καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται αναλυτικά το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παραθέτοντας έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και ακολούθως παρουσιάζοντας ευρήματα που αφορούν τη γυναίκα επιχειρηματία, η εργασία αυτή… Δείτε περισσότερα

Ε

Διεξήχθη έρευνα με θέμα «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» από το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Η κοινωνική οικονομία παραμένει σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, παρόλο που έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές χρηματοδοτικές γραμμές να ανοίγουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τι είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις και πώς μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο στην κρίση;… Δείτε περισσότερα

Η

Ένα άρθρο της κ. Χριστίνας Δαμουλιανού για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την διαφορά της με την παραδοσιακή.

 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης - εργασίας είναι να συνθέσει και να παρουσιάσει τη νέα τάση των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η οποία δεν είναι άλλη από το πράσινο "επιχειρείν".

Η προσοχή ολοένα και περισσότερων κυβερνήσεων και πολιτών ανά τον κόσµο προσελκύεται από την έννοια της «κοινωνικής επιχειρηµατικότητας». Είναι αναµφίβολο ότι η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση ανέδειξε ακόµη περισσότερο τον καθοριστικό της ρόλο στη σύγχρονη εποχή. Η «κοινωνική… Δείτε περισσότερα