Νέα

ομιλια του κ Τζηκα στο συνεδριο της 18/4/19

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα «Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο», συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, στις 9:45 π.…

On Thursday, November 29th, 2018, in Thessaloniki, the Region of Central Macedonia and the Regional Development Fund of Central Macedonia held an Information and Awareness Event, in which representatives of organizations related to Social and Solidarity Economy participated, on subject.

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυάς Οικονομίας , με θέμα «…

1. APFSE_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ_ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ι.ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Συνοπτική παρουσίαση του Έργου Action Plan For Social Entrepreneurship – Ιωάννης Ταμπακούδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2. APFSE_ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ_ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ.ΔΑΜΗΣ Νομικό και Κοινοτικό Πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα…

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα «Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο», συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, στις 9:45 π.μ…