Συνδέσεις

(EU Regional Policy) https://ec.europa.eu/regional_policy/en

EUROPA: https://europa.eu/youreurope/index.htm#en

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη (Επικεφαλής Έταιρος): https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home

Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης Α.Ε.: www.technopolis.gr

Δήμος Rudozem: http://rudozem.bg/en

Local Active group Zlatogerad - Nedelino: https://www.zlatograd.bg/

Facebook page: https://www.facebook.com/GrowingSocialinterreg/