Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CoopStarter

Η σειρά ενοτήτων συνεταιριστικής κατάρτισης που ακολουθεί, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας CoopStarter 1.0 και 2.0  (Ελληνική έκδοση ιστοσελίδας εδώ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus και στην οποία συμμετείχαν συνεταιριστικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και ενώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη (την Ιταλία, το Βέλγιο, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Δανία, την Σουηδία και την Ελλάδα) με σκοπό την αναχαίτιση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα CoopStarter πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της Ένωσης  Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe).

Η μέθοδος κατάρτισης μεντόρων του CoopStarter υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ένωση των συνεταιρισμών όλου του κόσμου την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.)   και αποτελεί το εκπαιδευτικό της μοντέλο για την Συνεταιριστική Ανάπτυξη σε όλο το κόσμο στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Cooperatives for Development  Coops4dev   

Ένα άλλο αποτέλεσμα της διεθνικοποίησης του προγράμματος CoopStarter είναι η δημιουργία της Coopedia,  μιας Γνωσιακής Βάσης η οποία θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα από όλο τον κόσμο των συνεταιρισμών.