ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η παγκόσμια και Ευρωπαϊκή κρίση έφεραν στο προσκήνιο τις αδυναμίες του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος που βασίζεται αποκλειστικά στην επιδίωξη του ατομικού οφέλους και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, μας αφήνουν εκτεθειμένους σε φαινόμενα κοινωνικών αναταραχών και πολιτικής αστάθειας που ήδη βιώνουμε με την αύξηση της εγκληματικότητας, των συγκρούσεων και της προσφυγιάς.

Από την κ. Ασημίνα Χριστοφόρου.