Πρόσφατες εξελίξεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενικός στόχος της έκθεσης που εκπόνησε το CIRIEC είναι η μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στα 28 κράτη μέλη της. Επικεντρώνεται σε τρεις τομείς: πρώτον, στην κοινωνική οικονομία και τις αναδυόμενες έννοιες/κινήματα που σχετίζονται με τον χώρο μεταξύ των κρατών και των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων της αγοράς, δεύτερον, στις δημόσιες πολιτικές υπό την ευρεία έννοια που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες μέλη κατά τα τελευταία έτη προς ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και, τρίτον, στη μέτρηση της βαρύτητας της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ.