Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου GROWING SOCIAL"Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας"

Σεπ
05
Σεπτέμβριος 5, 5:00 μμ

Αίθουσα «Μάρκος Δούφος», ICT Technopolis Business Park

 

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εναρκτήριο Συνέδριο “Growing Social”
Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία,

Το ICT Technopolis Business Park συμμετέχει στο έργο «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη
Διασυνοριακή Περιοχή» με το ακρωνύμιο “Growing Social”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG VA GR-
BG 2014-2020.
Ο κος Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο του ICT Technopolis Business Park σας
προσκαλoύν την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 στις 17:00-21:00 στην Αίθουσα «Μάρκος Δούφος» στις εγκαταστάσεις του ICT Technopolis Business Park,
στο εναρκτήριο συνέδριο του έργου “Growing Social” με τίτλο «Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας».