Χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στους τομείς RIS3

Μάιος
20
Μάιος 20, 2:09 μμ

Χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στους τομείς RIS3

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν κυρίως τους τομείς προτεραιότητας της RIS3, και εστιάζουν στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

https://bit.ly/2XdUmOi