Με επιτυχία στέφθηκε το συνέδριο «Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας- Βουλγαρίας»

Σεπ
05
Σεπτέμβριος 5, 5:00 μμ

Με επιτυχία στέφθηκε το εναρκτήριο συνέδριο με τίτλο «Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας- Βουλγαρίας» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή» με το ακρωνύμιο “Growing Social”συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG VA GR-BG 2014-2020.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το TECHNOPOLISICTBUSINESSPARK, την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 στις 17:00, στην Αίθουσα «ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΦΟΣ» στις εγκαταστάσεις του TechnopolisICT BusinessPark, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ - ΚΤΗΡΙΟ Γ2, στη Θεσσαλονίκη και συγκέντρωσε πλήθος ενδιαφερομένων από το χώρο του συνεργατισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες αλλά και νέους αποφοίτους, ενώ τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο ο κος LozanovRumen από το Προξενείο της Βουλγαρίας και ο κος Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κύριοι Αναστάσιος Τζήκας- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου TechnopolisICTBusinessPark,ο κος Μιχάλης Τζωρτζής εκ μέρους του κου Απόστολου Μακρυκώστα Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και οΓιώργοςΠαρισόπουλος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.Η κα Κυριακή Αντωνιάδου Χειρίστρια του έργου από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A GR-BG 2014-2020» παρουσίασε το πρόγραμμα και τους στόχους του. Ενώ οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου GrowingSocialπαρουσιάστηκαν από την κα Σοφία Στεφανίδου εκπρόσωπο της EUROACTIONA.E. τεχνική σύμβουλος του Technopolis ICT Business Park (PB2).

Το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσαν οι εισηγήσεις για την κατάσταση και τις προοπτικές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Από την Βουλγαρία ο κος Hristo Dimitrovτεχνικός σύμβουλος του LAG Zlatograd- Nedelino (PB5) παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας, περιφερειακά και τοπικά. Οιπροοπτικές αλλά και οι ανάγκες στήριξης της κοινωνικήςεπιχειρηματικότητας παρατέθηκαν από την κα Ελένη Παπαθεοδοσίου Πρόεδρο του μεγαλύτερουδικτύου ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. στην Ελλάδα το δίκτυο ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κος Λάζαρος Αγγέλου Πρόεδρος του “ΒiosCoop”Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης- ένα εξαιρετικό παράδειγμα επιτυχίας στην αποτελεσματικότητα των συνεργατικών εγχειρημάτων σε περίοδο κρίσης- τεκμηρίωσε τους λόγους για τους οποίους η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναδύεται ως ένας «άλλος δρόμος». Το πλαίσιο θεωρίας και πράξης γύρω από την κοινωνική οικονομία πολύ εύστοχα δόθηκε από τον Δρ. Κώστα Νικολάου Διδάσκων Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ΑΠΘ και Πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSECoop”. Εν κατακλείδι οι ομιλητές μετέφεραν μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία τους τα προβλήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρίαενώ τόνισαν τη δυναμική της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και τεκμηρίωσαν τους λόγους για τους οποίους αναδύεται ως ένας άλλος δρόμος η κοινωνική επιχειρηματικότητα.