Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Α

Ως Σύνδεσμος Εξαγωγέων αλλά και επιχειρηματιών, τα τελευταία χρόνια διαβλέπουμε μία σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και του επιχειρείν της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας δύναται να τονώσει εκ νέου την ελληνική εξαγωγική… Δείτε περισσότερα

Η

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι γνώρισε τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένας σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, με τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων να… Δείτε περισσότερα

Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι στην επιχειρηματικότητα, ειδικά στη μικρομεσαία. Με δεδομένο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επέδειξαν ανθεκτικότητα στην πολυετή οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, διατήρησαν στην πλειονότητά τους τις θέσεις εργασίας και… Δείτε περισσότερα

Ο

Εταιρικοί επενδυτές όπως η Mitsui, η Monsanto και η Syngenta έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς Startups που προσπαθούν να βελτιώσουν τις τεχνικές άρδευσης, τους ψεκασμούς, τις τεχνικές συγκομιδής και άλλες.

Καθώς ο πληθυσμός της γης αυξάνεται η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής τροφίμων… Δείτε περισσότερα

Η κρίση του COVID-19 έχει αποκαλύψει τα τρωτά σημεία των ατόμων, των κοινωνιών και των οικονομιών, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η κρίση απαιτεί ισχυρές αντιδράσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ευθύνη.

Π

Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συστήματος τροφίμων περισσότερο βιώσιμου και αποτελεσματικού, σύμφωνα με την έκθεση "Μετασχηματίζοντας τη γεωργία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών” που συντάσσει και δημοσιεύει η Deloitte, σε συνεργασία με… Δείτε περισσότερα

Γενικός στόχος της έκθεσης που εκπόνησε το CIRIEC είναι η μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στα 28 κράτη μέλη της.

Ε

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών επιβάλλουν την αλλαγή του συμβατικού μοντέλου αγρότη που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Στοιχεία όπως η εμμονή στους ίδιους τρόπους καλλιέργειας και η προσδοκία ότι ούτως ή άλλως το εισόδημα θα συμπληρώνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, θα… Δείτε περισσότερα

Η σειρά ενοτήτων συνεταιριστικής κατάρτισης που ακολουθεί, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας CoopStarter 1.0 και 2.0  (Ελληνική έκδοση ιστοσελίδας εδώ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος… Δείτε περισσότερα

Δ

Αν μπορούσα να περιγράψω σε μία φράση την εμπειρία μου ως μέλος της κοινότητας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα εν μέσω COVID-19, θα έλεγα ότι είναι μια συνθήκη που θέτει έξοχα υπαρξιακά ερωτήματα προς απάντηση. Ποια είμαι; Πού πάμε (ως ομάδα); Γιατί μας αγνοούν; Είμαστε… Δείτε περισσότερα