Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Η

Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ως προς την χρηματοοικονομική τους διοίκηση, με συγκεκριμένα παραδείγματα του ελλαδικού χώρου. Οι βασικοί ορισμοί που θα μας απασχολήσουν αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις κοινωνικές… Δείτε περισσότερα

Όπως καταδεικνύει η παρούσα μελέτη, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στις ποικίλες μορφές τους (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με πολλούς διαφορετικούς… Δείτε περισσότερα

'Εχουμε ταυτίσει την επιχειρηματικότητα με τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό. Τη σύγκρουση για μερίδια αγοράς και την απληστία. «Greed is good» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του αδίστακτου χρηματιστή στην ταινία του 'Ολιβερ Στόουν «Wall Street» στο μακρινό 1987. Μόνο που δεν είναι τέτοιες όλες οι… Δείτε περισσότερα

Κ

Με τον ν. 4019/2011 θεσπίστηκε ένας νέος τομέας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με έμφαση στην παράλληλη εξυπηρέτηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά ορίστηκε ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και η νέα… Δείτε περισσότερα

C

The word entrepreneur originates from the French word, entreprendre, which means “to undertake.” The concept of entrepreneurship has varied meanings.

Π

​Είναι κοινά αποδεκτό ότι σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι κρίσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Οι πανδημίες έφερναν αναπόφευκτα εξελίξεις στα συστήματα υγείας, οι πόλεμοι σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις και οι οικονομικές κρίσεις στην ανάπτυξη νέων… Δείτε περισσότερα

Στο πλαίσιο των περιοριστικών συνθηκών που αφορούν την ελληνική οικονομία λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως η ανεργία και η δυσχέρεια στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, μπορούν να αντιμετωπιστούν με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής… Δείτε περισσότερα

G

I strongly believe that today our strong European tradition of social innovation is more needed than ever.