Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Τ

Δ

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Στην πράξη… Δείτε περισσότερα

Το άρθρο αυτό δεν αποσκοπεί στην κριτική για τα λάθη του παρελθόντος. Αντίθετα, φιλοδοξεί να μιλήσει για το μέλλον, για το «δέον γενέσθαι» όχι μόνο μέσα αλλά και μετά την κρίση.

Και αυτό, επειδή ο δημόσιος διάλογος αλλά και σημαντικό μέρος του επίσημου πολιτικού λόγου καθηλώνεται στον «… Δείτε περισσότερα

Κ

Αυτή η ενότητα θα παράσχει πρακτικά παραδείγματα επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρηματιών, που προέρχονται κυρίως από διαδικτυακά βίντεο, μέσω των οποίων οι τελευταίοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν μια ποικιλία κοινωνικών ζητημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχια… Δείτε περισσότερα

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ανεξάρτητα από τη μορφή που… Δείτε περισσότερα

W

Social entrepreneurs pave avenues of opportunity for those who would, otherwise, be locked into lives without hope. Learn more about social entrepreneurship and the Skoll World Forum, and hear why their innovations… Δείτε περισσότερα

Eπισυνάπτονται οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου.

Β

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απόρροια μιας συνθετικής επίτευξης στόχων και αξιοποίησης μέσων για την ενεργοποίηση πόρων και δυνατοτήτων μιας περιοχής, ώστε να επιτευχθούν οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί με θετικό προσανατολισμό. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού,… Δείτε περισσότερα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας η οποία σαν έννοια κυριαρχεί στον επιχειρηματικό κόσμο και σταδιακά αρχίζει να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως ο υπερκαταναλωτισμός και η τάση για… Δείτε περισσότερα

Η

Ο φετινός Νοέμβριος έχει πλημμυρίσει από επιχειρηματικές εξελίξεις. Οι μεγάλες και υγιείς βιομηχανίες της χώρας μετά από 4,5 χρόνια απραξίας και συντήρησης των δυνάμεων τους, -λόγω των capital controls αλλά και μίας κυβέρνησης που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την επιχειρηματικότητα παρά μόνο να… Δείτε περισσότερα