Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Κ

Οι μοιραίες αδυναμίες του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του κράτους και του ατόμου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έλκεται στο λεγόμενο τρίτο τομέα για να αντιμετωπίσει σοβαρά κοινωνικά θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων… Δείτε περισσότερα

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα υποστασιοποιείται με τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που είναι και το ζητούμενο της όλης συζήτησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος οικονομικών μορφωμάτων που αναλαμβάνουν επιχειρηματικές… Δείτε περισσότερα

Αυτή την περίοδο, της νέας κρίσης που δημιούργησε ο κορωνοϊός, η κοινωνική οικονομία με τους φορείς της μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και γενικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αναμφίβολα, οι… Δείτε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία έχει να κάνει με την κάλυψη αναγκών που είτε δεν έχουν καλυφθεί είτε μπορούν να καλυφθούν καλύτερα. Εστιάζει σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Έτσι, ακόμα και ως ιδέα, είναι εκ φύσεως ελκυστική.

Με θέμα ‹‹Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Κοινωνική καινοτομία›› στο Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ «Αλέξανδρος», η ομάδα T.O. Pteam από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έστειλε το μήνυμα «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο»(Καντ).

Ο

Ο όρος της κοινωνικής επιχείρησης, παρότι δεν είναι καινούριος, έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια επιχείρηση που ως κύριος σκοπό δεν έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών στόχων, και η οποία έχει την ικανότητα να εισάγει καινοτόμες… Δείτε περισσότερα

Η

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, με τον όρο «έγκλημα λευκού κολάρου» (white collar crime) αποκαλούμε τα εγκλήματα στον χώρο των επιχειρήσεων, κυρίως από υψηλόβαθμα στελέχη. Τα συγκεκριμένα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, την αναξιοπιστία των… Δείτε περισσότερα

S

Entrepreneurship has been the engine propelling much of the growth of the business sector as well as a driving force behind the rapid expansion of the social sector. This article offers a comparative analysis of commercial and social entrepreneurship using a prevailing analytical model from… Δείτε περισσότερα

What do you do if you want to change the world, but you can’t even figure out what people are talking about? First of all, don’t feel bad. The social impact sector has a lot of terms that sound like they all mean the same thing, but it is important to make sure you are using the right one.… Δείτε περισσότερα

Τ

 Έχει γίνει προφανές πια, ότι τα δύο κύρια φαινόμενα που απασχολούν την ανθρωπότητα τα τελευταία 40 έτη,  η καταστροφή του περιβάλλοντος και η συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων δεν μπορούν να αγνοηθούν άλλο. Αυτά τα φαινόμενα μας κατευθύνουν να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο το οποίο ρύθμιζε… Δείτε περισσότερα