Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Ο

Η παγκόσμια και Ευρωπαϊκή κρίση έφεραν στο προσκήνιο τις αδυναμίες του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος που βασίζεται αποκλειστικά στην επιδίωξη του ατομικού οφέλους και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, σε… Δείτε περισσότερα

Συμβαδίζει η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος; Ερώτημα που μπορεί να συζητηθεί στην τάξη και με την χρήση αληθινής επιχείρησης στην Αυστρία. Βίντεο από το κανάλι Euronews.

W

Μπορεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο εν μέσω κρίσης;

 Διέξοδο εν μέσω οικονομικής κρίσης εκτιμάται ότι μπορούν να προσφέρουν και στην Ελλάδα οι κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά ο δρόμος για… Δείτε περισσότερα

Κ

Σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον, ο ρόλος της και η μελέτη των διαφορετικών μοντέλων των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η παρούσα… Δείτε περισσότερα

Όλες οι οικονομίες, βασίζονται στην απρόσωπη αγοραία συναλλαγή. Το ειδοποιό χαρακτηριστικό της αγοράς , είναι η κυριαρχία της αγοραίας χρηματικής συναλλαγής , η οποία συνεπάγεται την αγοραία και χρηματική πράξη. Αυτό , έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές έννοιες της οικονομίας που ονομάζουμε… Δείτε περισσότερα

Δ

Η κοινωνική οικονοµία µόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως διακριτό σύνολο οικονοµικών φορέων. Ο όρος «κοινωνική οικονοµία» εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία στο πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα. Οι φορείς της κοινωνικής οικονοµίας είναι σηµαντικοί παράγοντες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης σε… Δείτε περισσότερα

Η

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί διαχρονική πραγματικότητα, ως προς τα θεμελιώδη της στοιχεία , η οποία πάντως επανέρχεται πρόσφατα προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών αναγκών.  Διακρίνεται από τη μια πλευρά από την κλασσική ιδιωτική επιχειρηματικότητα,  και ως προς το σκοπό… Δείτε περισσότερα

J

Ο Julien Merlet, Head of Marketing της Pernod Ricard Hellas, μιλάει σήμερα στο epixeiro.gr για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τον τρόπο που οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι startups, μπορούν να παρουσιάσουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς επίσης και για την σημασία της κοινωνικής… Δείτε περισσότερα

Σ

Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον. Βίντεο από το κανάλι Euronews για τα οφέλη των επιχειρήσεων που είναι  πραγματικά "πράσινες" με παράδειγμα αληθινής επιχείρησης. Μπορεί να συζητηθεί στην τάξη και να γίνει μια γόνιμη συζήτηση για την έννοια green washing (πράσινο ξέπλυμα) .