Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Υ

Τα τελευταία χρόνια μετά την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης όπου άλλαξε το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και αναδείχθηκαν νέες ανάγκες και προτεραιότητες για τους πολίτες – καταναλωτές, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και ανοιχτού διαλόγου.

Η

Τα τελευταία έτη παρατηρείται μια μεγάλη τάση για αλλαγή του απόλυτος κερδοσκοπικού τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων υστέρα από την παραδοχή που έχει γίνει από πολλούς επιστήμονες επιχειρήσεων και ολικής ποιότητας ότι το κέρδος θα πρέπει να είναι ένας δείκτης του πόσο καλά πάει μια… Δείτε περισσότερα

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναγκαιότητα για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση κοινωνικών, διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αποτελούν στοιχεία που… Δείτε περισσότερα

Ο

Κ

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, παρά τη δυσκολία ορισμού της, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα σε όλες τις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, αλλά ήταν –μέχρι πρόσφατα- κάτι άγνωστο στην Ελλάδα. Ώσπου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και διατρέχει τον συνηθισμένο στην χώρα μας κίνδυνο: οι ιερές ιδέες και οι… Δείτε περισσότερα

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα θεωρείται κρίσιμη παράμετρος και κατάλληλη πρακτική για την ανακούφιση αρκετών κοινωνικών προβλημάτων που αφενός δεν έχει τη δυνατότητα να επιλύσει το κράτος και αφετέρου ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλίες, αφού τα οικονομικά οφέλη… Δείτε περισσότερα

Τ

Είναι επιχειρηματίες που έχουν στόχο να επιλύσουν κοινωνικά προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Αυτή η ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρηματιών έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόκειται για ανθρώπους ή οργανισμούς που… Δείτε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης και το τελικό περιεχόμενο του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (εφεξής ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα (Ν. 4430/2016). Η ιδέα για την πραγματοποίησή της βασίστηκε σε μια σειρά από λόγους.

Ε

Το αν ο παρόν νόμος είναι στην σωστή κατεύθυνση η όχι μένει να το δείξει ο καιρός και η εφαρμογή του στο μέλλον και στο κατά πόσο θα γίνει κατανοητός από τους ενδιαφερομένους να επιχειρήσουν μέσα από την δημιουργία δομών που θα πληρούν τα κριτήρια αυτού του νόμου.

Π

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις καλύτερες χώρες για επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινωνικά ζητήματα, σύμφωνα με έρευνα ειδικών, η οποία όμως έδειξε ότι το έργο των κοινωνικών επιχειρηματιών παραμένει μυστήριο… Δείτε περισσότερα