Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Κ

Από το 2010, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.Όπως επισημαίνει η… Δείτε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη - εργασία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα από την κ. Αντωνία Κουβάτση.

 

Τα περιεχόμενα της παρουσίασης είναι:

* Οι τομείς της οικονομίας: κοινωνική οικονομία 

* Επιχειρηματικότητα Vs Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

* Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα:

Το παρόν άρθρο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων εντός και εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα από έγκλειστους και πρώην έγκλειστους αντίστοιχα. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο δικαίωμα για εργασία για τα άτομα που διαβιούν σε καταστήματα… Δείτε περισσότερα

Η κοινωνική οικονομία (social economics) είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, και αποτελεί ξεχωριστό τομέα από αυτόν της ανταγωνιστικής οικονομίας. Είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στο φιλελεύθερο και το σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο, όπου ο οικονομικός και ο κοινωνικός σκοπός συνυπάρχουν.… Δείτε περισσότερα

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ως βασικός κορμός της κοινωνικής οικονομίας, λειτουργεί ως ένας ισχυρός παράγοντας μόχλευσης πλούτου ιδεών, κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και σεβασμού της αξίας της κοινωνίας και κάθε ανθρώπινης μονάδας, μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων… Δείτε περισσότερα

Η

Η επικράτηση των νεοκλασικών οικονομικών επέβαλε επί χρόνια μία μηχανική προσέγγιση του φαινομένου της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η αδυναμία της ακριβούς αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσω αυτών των οικονομικών μοντέλων οδηγεί τους οικονομολόγους στην ενσωμάτωση και λήψη υπόψιν νέων… Δείτε περισσότερα

Ένα άρθρο της κ. Χριστίνας Δαμουλιανού για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την διαφορά της με την παραδοσιακή.

 

Π

Ένα άρθρο του Hellenic News of America

Kλιματική αλλαγή – ευθύνη αλλά και ευκαιρία για καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Ε

Διεξήχθη έρευνα με θέμα «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» από το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας.