Εκπαιδευτικό Υλικό-Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Είδος

Ε

Η κοινωνική οικονομία παραμένει σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, παρόλο που έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές χρηματοδοτικές γραμμές να ανοίγουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τι είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις και πώς μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο στην κρίση;… Δείτε περισσότερα

Κ

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει το φαινόμενο της Κοινωνικής Οικονομίας ως μίας πλουραλιστικής έννοιας, στους κόλπους της οποίας εντάσσεται η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Θα μελετηθεί η λειτουργία και δράση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με έμφαση στην εξέταση των… Δείτε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα εργασία - μελέτη από την κ. Δήμητρα Κατσούδα για την κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα.

Η οικονομική κρίση και ο συνακόλουθος περιορισμός των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ωθήσει τις τοπικές αρχές στη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων τόσο για την τοπική ανάπτυξη όσο και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα συνιστά ένα τέτοιο δυναμικό εργαλείο.… Δείτε περισσότερα

Στην παρούσα έρευνα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές που γεννιούνται για την ελληνική ύπαιθρο, με την επαναφορά της παλαιάς και παραδοσιακής καλλιέργειας της κλωστικής κάνναβης, μέσα από τα δίκτυα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αρχικά, θα αναλύσουμε τους… Δείτε περισσότερα

Η

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης - εργασίας είναι να συνθέσει και να παρουσιάσει τη νέα τάση των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η οποία δεν είναι άλλη από το πράσινο "επιχειρείν".

Η προσοχή ολοένα και περισσότερων κυβερνήσεων και πολιτών ανά τον κόσµο προσελκύεται από την έννοια της «κοινωνικής επιχειρηµατικότητας». Είναι αναµφίβολο ότι η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση ανέδειξε ακόµη περισσότερο τον καθοριστικό της ρόλο στη σύγχρονη εποχή. Η «κοινωνική… Δείτε περισσότερα

Π

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται αναλυτικά το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παραθέτοντας έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και ακολούθως παρουσιάζοντας ευρήματα που αφορούν τη γυναίκα επιχειρηματία, η εργασία αυτή… Δείτε περισσότερα

Α