Ιστορίες: Επιτυχίας και Αποτυχίας

Είδος

MeXOXO: Η ΜΚΟ που υποστηρίζει διεθνώς την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των γυναικών

Η Ελπίδα Αναστασία Κόκκοτα, President Hult Prize Greece & Ιδρύτρια του MeXOXO, μίλησε στο epixeiro.gr για την δέσμευση που έχει κάνει στον εαυτό της και τον Clinton, να βοηθήσει 5000 γυναίκες στον κόσμο μέχρι το 2020!

Αρχικά Ελπίδα, πες μας τι είναι το MeXOXO; Τι σκοπό έχει;

Το MeXOXO δημιουργήθηκε το 2013 και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που υποστηρίζει την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των γυναικών στο Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Νεπάλ, την Λιβερία και την Ελλάδα μέσω εκπαιδευτικών δράσεων με θέμα την επιχειρηματικότητα.

Growing Social

Το έργο «Enhacement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area» με το ακρωνύμιο “Growing Social” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGV-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του 2020

Είναι σημαντικά τα δεδομένα που οδηγούν σταδιακά στην ανάδυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ειδικότερα σημαντικοί παράγοντες είναι 

Οικονομική Κρίση

Σύντομη παρουσίαση 10 προσπαθειών

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2017 και το Σχέδιο ∆ράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήµατος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 2017-2023 που είδε το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα προκύπτει ότι επί συνόλου 1225 εγγραφών στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μέχρι το τέλος του 2016 μόνο 91 ΚοινΣΕπ αποφάσισαν να συνεχίσουν με τον νέο νόμο προς το παρόν και να δώσουν μια ακόμα ευκαιρία στην προσπάθεια τους να εργασθούν και να προσφέρουν υπηρεσίες προς το γενικότερο καλό.

Ηλιακτίδα, 1999

Η «Ηλιακτίδα» είναι ένας κοινωνικός φορέας, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑμΚΕ), η οποία δημιουργήθηκε από τις ίδιες τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Μυτιλήνης το 1999. Σκοπός της είναι η άρση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από το κοινωνικό σύνολο, μέσω της εργασιακής απασχόλησης.

Το «Fair Trade» στην Ελλάδα

Η Fair Trade Hellas είναι μια Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο) που ιδρύθηκε το 2004 με νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑμΚΕ). Για πρώτη φορά στην Ελλάδα άρχισε να προωθείται η φιλοσοφία του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου μέσα από την Fair Trade Hellas, που έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κοινωνική Επιχείρηση «Αλφειός Ρόδι Α.Ε.» 2011

Η Κοινωνική Επιχείρηση «Αλφειός Ρόδι Α.Ε.»

Πρόκειται για μία κοινωνική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε με 69 μετόχους από την Αρκαδία και την Ηλεία. Η ίδρυσή της πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2011  στην  Αρχαία Ολυμπία και αποτέλεσε ένα μοντέλο κοινωνικής αυτοδιαχειριζόμενης επιχειρηματικότητας, μια πολυσυμμετοχική οικονομική μονάδα.

Ανακυκλώνω στην Πηγή, Πάτρα, 2013

Ανακυκλώνω στην Πηγή

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην Πηγή»  αποτελεί ένα συλλογικό, οικολογικό και κοινωνικό συνεταιριστικό εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε από την πόλη της Πάτρας το Νοέμβριο του 2013. Στόχος της συγκεκριμένης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η οικολογική και κοινωνική διαχείριση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της επαναχρησιμοποίησης στην περιοχή της ανατολικής Πάτρας.