Ανακυκλώνω στην Πηγή, Πάτρα, 2013

Ανακυκλώνω στην Πηγή

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην Πηγή»  αποτελεί ένα συλλογικό, οικολογικό και κοινωνικό συνεταιριστικό εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε από την πόλη της Πάτρας το Νοέμβριο του 2013. Στόχος της συγκεκριμένης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η οικολογική και κοινωνική διαχείριση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της επαναχρησιμοποίησης στην περιοχή της ανατολικής Πάτρας. Σε αυτήν συμμετέχουν 170 μέλη με ισότιμες μερίδες-ψήφους. Το συλλογικό όφελος που προκύπτει κατανέμεται σε ποσοστό 5% για αποθεματικό, μέχρι και 35% στους εργαζομένους και σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% για κοινωνικούς σκοπούς. Έχει προχωρήσει στη συλλογή και διάθεση στην τοπική βιομηχανία, 400 τόνων ά ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών. Υπάρχουν κανονισμένα δρομολόγια αποκομιδής για έναν αριθμό που ξεπερνάει τις 100 επιχειρήσεις. Παράλληλα, πολλοί εθελοντές φτάνουν στην αποθήκη της και φέρνουν διαλεγμένα τα υλικά που έχουν για ανακύκλωση. (Αναγνωστόπουλος Α. Κουρνούτας Κ., 2017)

Η ιδέα για την υλοποίηση της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην Πηγή» προέκυψε από την ανάγκη να καλυφθεί το κενό που παρατηρήθηκε στην  ανακύκλωση στην Πάτρα. Η ανακύκλωση στην Πάτρα έχει βρεθεί στα χαμηλότερα ποσοστά της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, από τους 100.000 τόνους απορριμμάτων που παράγονται σε ετήσια βάση, μόνο οι 8.800 τόνοι καταλήγουν στους μπλε κάδους και στη συνέχεια μόνο οι 3.500-4.000 επανακτώνται και είναι μάλιστα και κακής ποιότητας. Το 50% και παραπάνω του ανακυκλώσιμου υλικού που συλλέγεται στους μπλε κάδους δεν επαναχρησιμοποιείται και θάβεται στην Ξερόλακα, τη χωματερή της Πάτρας. Η ταφή πολύ μεγάλου όγκου υλικών που είναι χρήσιμα για τη βιομηχανία και  το σύνολο της κοινωνίας ώθησε τη χωματερή σε καθ’ ύψος υπέρβαση 50 μέτρων υπάρχοντας ο κίνδυνος κατάρρευσης και  φυσικά η ανάγκη για  νέα μέτρα στήριξης. Παράλληλα προωθούνται ως λύσεις, η λύση εργοστασίων μηχανικής διαλογής και σε σύντομο χρονικό διάστημα και της καύσης με την αύξηση των δημοτικών τελών. (Αναγνωστόπουλος Α., Κουρνούτας Κ., 2017)

 

Μέθοδος λειτουργίας

Η «Ανακύκλωση στην πηγή» ακολουθεί τη μέθοδο «Διαλογή στην Πηγή», η οποία αποτελεί το διαχωρισμό των διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο που παράγονται, έχοντας φυσικά ως σκοπό τη ξεχωριστή συλλογή και ταυτόχρονα ανακύκλωσή τους. Σημείο παραγωγής των υλικών για ανακύκλωση είναι το σπίτι, ο χώρος εργασίας, τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα κ.λ.π. Απαιτείται, δηλαδή, η εμπλοκή καθενός στη διαλογή υλικών εκεί όπου παράγονται στοχεύοντας στην αποδοτική ανακύκλωσή τους.

Αναφορικά με τους ιδιώτες πραγματοποιείται η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών με φορτηγό της επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Πάτρας. Η ανακύκλωση περιλαμβάνει:

 1. Οικιακές συσκευές, όπως για παράδειγμα, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, air condition, κινητά, καλώδια, μικροσυσκευές κ.λ.π.
 2. Βιβλία, παλαιές συλλογές, αρχεία, έγγραφα, εγκυκλοπαίδειες κ.λ.π.
 3. Τηγανέλαια
 4. Πλαστικά καπάκια από μπουκάλια τροφίμων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.
 5. Όλες τις λάμπες και μπαταρίες

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην πηγή» πραγματοποιεί κανονικά δρομολόγια σε επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες και σε σχολεία λαμβάνοντας χαρτόνια, πλαστικά περιτυλίγματα, συσκευασίες και υπολείμματα παραγωγής, τα οποία είναι διαλεγμένα και καθαρά. Επίσης, αναλαμβάνει την τοποθέτηση χάρτινων ή συρμάτινων κάδων για τη συγκέντρωση χαρτιού, βιβλίων, χαρτονιού, καταλόγων, αρχείων, πλαστικών μπουκαλιών, ηλεκτρικών συσκευών και αλουμινίου.

Οι στρατηγικοί συνεργάτες τη επιχείρησης είναι:

 1. Οι πολίτες που φέρνουν υλικά στην αποθήκη
 2. Οι πολίτες που καλούν την επιχείρηση στο χώρο τους
 3. Τα σχολεία
 4. Το Πανεπιστήμιο
 5. Οι δημόσιες υπηρεσίες
 6. Η ελληνική εταιρία αξιοποίησης ανακύκλωσης
 7. Οι ιδιωτικές εταιρίες (εστίαση, χονδρέμποροι τροφίμων, super markets,βιομηχανίες κ.λ.π.)

 

Δράσεις συλλογής, διάθεσης και προώθησης του έργου της:

 1. Καθημερινά δρομολόγια περισυλλογής με το φορτηγό
 2. Οργάνωση διαλογής των υλικών στην αποθήκη
 3. Ξεναγήσεις σχολείων
 4. Λειτουργία Repair Cafe
 5. Διοργάνωση καμπάνιας συλλογής ηλεκτρικών Σαββάτου ανά τρίμηνο

 

Τα απαραίτητα εργαλεία που θα πρέπει να είναι στη διάθεσή της είναι:

•          Η στεγασμένη αποθήκη

•          Οι κάδοι σύρματος

•          Ένα φορτηγό υδραυλικής φόρτωσης

•          Η υδραυλική πρέσσα

•          Το container ηλεκτρικών

•          To press container

 

Η προσφορά της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στους πελάτες είναι:

•          Οι σταθερές σε συχνότητα και όγκο παραδόσεις υλικών

•          Η εύκολη μεταφορά σε μικρό χρόνο

•          Η μεγάλη γκάμα ανακυκλωμένων υλικών

•          Η άριστη ποιότητα στο διαλεγμένο υλικό

 

Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι η εξής:

•          Το καθαρό περιβάλλον

•          Το νέο συνεταιριστικό μοντέλο

•          Η παροχή του 60% των κερδών της επιχείρησης

•          Η εκπαίδευση στη διαλογή στην πηγή και στα υλικά

•          Η μείωση απορριμμάτων που συλλέγονται

 

Τα κανάλια επικοινωνίας είναι:

•          Η από «στόμα σε στόμα» διαφήμιση

•          Τα social media

•          Το ραδιόφωνο

•          Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις

 

Οι ωφελούμενοι από το έργο της είναι:

•          Τα νοικοκυριά

•          Οι σύλλογοι

•          Τα σχολεία

•          Το Πανεπιστήμιο

•          Οι ιδιωτικές υπηρεσίες

•          Οι δημόσιες υπηρεσίες

•          Οι εκδηλώσεις

 

Οι αγοραστές της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι:

•          Οι ανακυκλωτές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

•          Οι χονδρέμποροι χαρτιού, πλαστικών, μετάλλων

 

Οι πηγές εσόδων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ανακυκλώνω στην πηγή» προέρχονται από:

•          Τις πωλήσεις υλικών

•          Τους μετόχους

•          Τους κατόχους συνεταιριστικών μεριδίων

 

Τα κύρια κόστη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ανακυκλώνω στην πηγή» είναι:

•          Το ενοίκιο, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ

•          Η αμοιβή εργαζόμενων

•          Τα ασφάλιστρα

•          Οι φόροι-τέλη

•          Τα καύσιμα, οι επισκευές αυτοκινήτων

(Αναγνωστόπουλος Α., Κουρνούτας Κ., 2017)

Επιτεύγματα

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην πηγή» δεν έχει δεχθεί καμία κρατική ή κάποια άλλη επιχορήγηση και τα έσοδά της απορρέουν καθαρά και μόνο από τις πωλήσεις των υλικών που συλλέγει. Το γεγονός αυτό δείχνει τις δυνατότητες της συλλογικής δράσης.

Έχει δημιουργήσει το πρώτο Repair Cafe στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί το πρώτο της  παγκόσμιας αλυσίδας επαναχρησιμοποίησης RepairCafe.org και ξεπερνάει τα 1.025  σημεία σε όλο τον πλανήτη. Το Repair Cafe αποτελεί μια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο φιλικό χώρο στην αποθήκη της, στην οποία μπορούν να προσέλθουν όλοι όσοι έχουν χαλασμένες συσκευές και αντικείμενα, ένα laptop,  ένα ποδήλατο, ένα κινητό τηλέφωνο, μία επιχείρηση κ.λ.π. Μπορούν, λοιπόν, να συναντηθούν με εθελοντές που είναι ειδικοί και να προσπαθήσουν να τα επισκευάσουν δωρεάν, «πίνοντας  έναν καφέ».

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 7 καλύτερα κοινωνικά εγχειρήματα στην Ελλάδα σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό κοινωνικών επιχειρηματιών ASHOKA.