Το «Fair Trade» στην Ελλάδα

Η Fair Trade Hellas είναι μια Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο) που ιδρύθηκε το 2004 με νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑμΚΕ). Για πρώτη φορά στην Ελλάδα άρχισε να προωθείται η φιλοσοφία του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου μέσα από την Fair Trade Hellas, που έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2006, άνοιξε στην Αθήνα το πρώτο μη κερδοσκοπικό κατάστημα με προϊόντα από ολόκληρο τον κόσμο. (Social Activism Αθηνών, 2018)

Από την ίδρυσή της, η Fair Trade Hellas δίνει έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης, ενώ ταυτόχρονα ασκεί θεσμική πίεση προκειμένου να εφαρμόζονται πιο δίκαιες και βιώσιμες πολιτικές.  Σήμερα, στο πλαίσιο των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οργάνωσή μας ενισχύει την εκπαιδευτική και ενημερωτική της δραστηριότητα, συνεχίζοντας τις συναντήσεις για την εκπαίδευση του Παγκόσμιου Πολίτη στα σχολεία, με θεματικές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παγκόσμια φτώχεια, το δίκαιο εμπόριο και η υπεύθυνη κατανάλωση.

Δράσεις Fair Trade Hellas:

  • Προώθηση των προϊόντων Fair Trade και στήριξη σε μικρούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διοργάνωση σεμιναρίων και ενημερωτικών συναντήσεων για το δίκαιο εμπόριο, την υπεύθυνη κατανάλωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελοντισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Συμμετοχή σε εκστρατείες -σε διεθνές και εθνικό επίπεδο- σε συνεργασία με κινήματα όπως το GCAP (Παγκόσμιο Κάλεσμα για Δράση Ενάντια στη Φτώχεια), η Clean Clothes Campaign, η TTIP campaign κ.ά.
  • Προώθηση του εθελοντισμού και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου.

Για όλα αυτά, υπάρχει συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Δίκαιου Εμπορίου (WFTO) και το Fair Trade Advocacy Office. Η Fair Trade Hellas  είναι μέλος του συνεταιρισμού Consorzio Ctm Αltromercato, του μεγαλύτερου ιταλικού και δεύτερου μεγαλύτερου παγκόσμιου συνεταιρισμού δίκαιου εμπορίου (με 150 οργανώσεις μέλη, ο CTM, εδώ και 25 χρόνια, δουλεύει για την πιστοποίηση, τη στήριξη, την εξαγωγή και την πώληση προϊόντων δίκαιου εμπορίου, εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με παραγωγούς από αναπτυσσόμενες χώρες και από την Ιταλία), και της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, την οποία εκπροσωπούμε σε διεθνείς ομάδες εργασίας της CONCORD (European Confederation of Relief and Development NGOs).

Το 2006 άνοιξε στην Αθήνα το πρώτο μη κερδοσκοπικό κατάστημα αποκλειστικά με προϊόντα Fair Trade και το 2016 μετατράπηκε το κατάστημα σε e-shop.

Η Fair Trade Hellas στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων, αλλάζοντας τις αθέμιτες δομές του διεθνούς εμπορίου και συμμετέχοντας σ’ ένα κίνημα με χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που αγωνίζονται υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Όραμα

Η Fair Trade Hellas οραματίζεται έναν κόσμο όπου ο υπεύθυνος καταναλωτισμός διέπει τις εμπορικές πρακτικές και δομές. Έναν κόσμο δικαιοσύνης και ισότητας, απαλλαγμένο από τη φτώχεια, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι σεβαστά.

Αποστολή

Η Fair Trade Hellas υπηρετεί τους ανθρώπους, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καλλιεργώντας ένα πιο δίκαιο μοντέλο παγκόσμιου εμπορίου, που ωφελεί τους παραγωγούς, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τη γη.

Επιτελεί την αποστολή της προωθώντας τα προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου, εκπαιδεύοντας για την υπεύθυνη κατανάλωση και ασκώντας θεσμική πίεση για καλύτερες εμπορικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Αξίες

• Δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

• Αμεροληψία και αμοιβαίος σεβασμός

• Συνεργασία και συμμετοχή

• Βιωσιμότητα και από κοινού ευθύνη

• Ακεραιότητα, διαφάνεια και λογοδοσία

• Προσωπική ενδυνάμωση και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών

• Αντίκτυπος και αποτελεσματικότητα