Μελέτη

Ο χάρτης με τις 100+ Startup Αγροτικής Τεχνολογίας (AgTech) στην ΗΠΑ και αλλού

Εταιρικοί επενδυτές όπως η Mitsui, η Monsanto και η Syngenta έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς Startups που προσπαθούν να βελτιώσουν τις τεχνικές άρδευσης, τους ψεκασμούς, τις τεχνικές συγκομιδής και άλλες.

Καθώς ο πληθυσμός της γης αυξάνεται η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής τροφίμων αυξάνεται επίσης, οι τεχνολογικές startup δημιουργούν ένα εύρος γεωργικών υπολογιστικών εφαρμογών, υπηρεσιών, τεχνικών καλλιέργειας και άλλα που έχουν στόχο να φέρουν περισσότερα δεδομένα πληροφορίες και αποτελεσματικότητα στον  κλάδο.

Ο αντίκτυπος του COVID-19 στους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας

Η κρίση του COVID-19 έχει αποκαλύψει τα τρωτά σημεία των ατόμων, των κοινωνιών και των οικονομιών, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η κρίση απαιτεί ισχυρές αντιδράσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ευθύνη.

Δον Κιχώτες ή απλά ρομαντικοί; Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα του COVID-19

Αν μπορούσα να περιγράψω σε μία φράση την εμπειρία μου ως μέλος της κοινότητας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα εν μέσω COVID-19, θα έλεγα ότι είναι μια συνθήκη που θέτει έξοχα υπαρξιακά ερωτήματα προς απάντηση. Ποια είμαι; Πού πάμε (ως ομάδα); Γιατί μας αγνοούν; Είμαστε αόρατοι ενώ νομίζουμε ότι είμαστε ορατοί; Και άλλα πολλά που για να απαντηθούν ψύχραιμα χρειάζεται ή μια γερή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη ή μακροθυμία την οποία μόνο κάποιοι γέροντες κατέχουν.

 

Πρόσφατες εξελίξεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενικός στόχος της έκθεσης που εκπόνησε το CIRIEC είναι η μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στα 28 κράτη μέλη της.

Η χρηματοοικονομική διοίκηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ως προς την χρηματοοικονομική τους διοίκηση, με συγκεκριμένα παραδείγματα του ελλαδικού χώρου. Οι βασικοί ορισμοί που θα μας απασχολήσουν αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, την επιχειρηματική φιλανθρωπία, τις κοινωνικές αξίες, τα κίνητρα των εργαζομένων κ.α.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Όπως καταδεικνύει η παρούσα μελέτη, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στις ποικίλες μορφές τους (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: κατευθύνοντας διασκορπισμένους και αδρανείς πόρους προς την οικονομική δραστηριότητα, κινητοποιώντας πόρους σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας το επιχειρηματικό πνεύμα, εξαλείφοντας την ακαμψία της αγοράς, ενθαρρύνοντας την ευελιξία των αγορών, προάγοντας την κατά τόπους προσαρμογή της παραγωγής, γ

Κοινωνική Επιχείρηση

Με τον ν. 4019/2011 θεσπίστηκε ένας νέος τομέας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με έμφαση στην παράλληλη εξυπηρέτηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά ορίστηκε ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και η νέα εταιρική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της νέα αυτής μορφής.

Πώς η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τις επιχειρήσεις

​Είναι κοινά αποδεκτό ότι σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι κρίσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Οι πανδημίες έφερναν αναπόφευκτα εξελίξεις στα συστήματα υγείας, οι πόλεμοι σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις και οι οικονομικές κρίσεις στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς μερικές από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες καινοτομίες προέκυψαν ως απάντηση σε αυτές.