Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Ελληνικά Προϊόντα & Τεχνολογίες Αιχμής Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικές Προτάσεις, Προϊόντα & Τεχνολογίες Αιχμής-Επιτυχημένα Παραδείγματα και Πρακτικές

Ως Σύνδεσμος Εξαγωγέων αλλά και επιχειρηματιών, τα τελευταία χρόνια διαβλέπουμε μία σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και του επιχειρείν της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας δύναται να τονώσει εκ νέου την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα.
Η Ελλάδα οφείλει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη νέα αυτή διεθνή τάση και μέσω στοχευμένων προγραμμάτων Regional Marketing να προωθήσει καινοτόμα εγχώρια «πράσινα προϊόντα» στο εξωτερικό. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται να δοθούν τα αναγκαία κίνητρα για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων, να ενταντικοποιηθεί η παραγωγή τους και να καταστεί σαφής η χρησιμότητα της πιστοποίησης και της τυποποίησης των προϊόντων αυτών. Με το συντονισμό των αρμόδιων φορέων αλλά την προσθήκη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα μπορούσαν αρχικά να εφαρμοστούν τέτοιες δράσεις στη χώρα μας σε πιλοτικό στάδιο.

https://www.seve.gr/thesis/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB-2/